Skip to main content

위치

VERMES Microdispensing은 글로벌 유통 시스템을 갖춰 모든 산업 분야에 첨단 제조 시설을 공급합니다.

HEADQUARTERSGLOBAL SUBSIDIARIES

VERMES Microdispensing GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
GERMANY

+ 49 (0) 8024 644-0
sales@vermes.com

VERMES Microdispensing (Xiamen City) Co. Ltd
Xinfeng 3rd Road Huoju Hi Tech Zone
Xiamen City
CHINA

+ 86 (0) 592 7257233
china@vermes.com

VERMES Microdispensing America Inc.
2226 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
USA

+ 1 408 520-2555
america@vermes.com

VERMES Microdispensing (Malaysia) Sdn Bhd
11, Jalan Sungai Dua Utama 1
13800 Butterworth, Penang
MALAYSIA

+ 60 4 358 0996
malaysia@vermes.com

㈜버메스마이크로디스펜싱
경기도 부천시 평천로 655,402동 505호
(약대동, 부천테크노파크)
대한민국

+ 82 (0)32 246 1500
korea@vermes.com

GET IN TOUCH WITH US

VERMES Microdispensing GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Deutschland
Phone: +49 (0)8024 644-0
info (at) vermes.com

VERMES Microdispensing
(Xiamen) Co., Ltd.
Office 601-C1, Rihua Int. Building, No.16
Xinfeng 3rd Road, Huoju Hi-Tech Zone
Huli district, Xiamen City
PR China
Phone: +86 (0)592-7257233
china (at) vermes.com

VERMES Microdispensing
America Inc.
Headquarters:
8510 Warner Road,
Suite 100, Plain City,
OH 43064

Branch office:
2226 Ringwood Ave
San Jose, CA 95131
USA
Phone: +1 408 520-2555
america (at) vermes.com

VERMES Microdispensing
(Malaysia) Sdn Bhd
No.11, Jalan Sungai Dua Utama 1
Taman Sungai Dua Utama
13800 Butterworth, Penang
Malaysia
Phone: +60 4 358 0996
malaysia (at) vermes.com

㈜버메스마이크로디스펜싱
경기도 부천시 평천로 655,
402동 505호
(약대동, 부천테크노파크) 대한민국
Phone: +82 (0)32-246-1500
korea (at) vermes.com