Skip to main content

VERMES Microdispensing

젯 밸브를 이용한 솔더 페이스트 디스펜싱

VERMES Microdispensing MDS 1560시스템은 다양한 장점들을
통합하여 고객이 최적의 솔더 페이스트 (Solder paste)디스펜싱 결과를
얻을 수 있도록 지원합니다.

  • DST - VERMES Microdispensing의 혁신적인 액추에이터 원리 기술
  • 최적화된 채널 가이던스 및 압축 구조의 구성
  • 미세한 스트로크에서도 강력한 파워, 정밀도 및 빠른 속도 확보
  • 용액을 일정한 온도와 안정적인 점도로 유지시키는 노즐 히팅 시스템

 

VERMES Microdispensing에서는 다양한 타입의 솔더 페이스트 적용분야를 광범위하게 연구하여 우리 밸브 시스템이 고객의 어플리케이션에 최상의
솔루션이 되도록 노력하고 있습니다. VERMES Microdispensing의 혁신적이고 강력한 DST(Dynamic Shockwave Technology) 기술로 작동되는 MDS 1560은 다양한 타입의 솔더 페이스트를 막힘이나 엉킴(plugging and clogging)없이 안정적으로 디스펜싱할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

GET IN TOUCH WITH US

VERMES Microdispensing GmbH
Headquarters
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Germany
Phone: +49 (0)8024 644-0
info (at) vermes.com

 

VERMES Microdispensing Vietnam Co., Ltd
15 Hai Ba Trung Street
Suoi Hoa Ward
Bac Ninh City, Bac Ninh Province,
Viet Nam
Phone: +84 (0) 973 027 601
vietnam (at) vermes.com

VERMES Microdispensing Co., Ltd.
Office 601-C1, Rihua Int. Building, No.16
Xinfeng 3rd Road, Huoju Hi-Tech Zone
Huli district, Xiamen City
PR China
Phone: +86 (0)592-7257233
china (at) vermes.com

 

VERMES Microdispensing Sdn Bhd
No.11, Jalan Sungai Dua Utama 1
Taman Sungai Dua Utama
13800 Butterworth, Penang
Malaysia
Phone: +60 4 358 0996
malaysia (at) vermes.com

VERMES Microdispensing America Inc.
US Headquarters:
8510 Warner Road,
Suite 100, Plain City,
OH 43064, USA
Phone: +1 408 520-2555
america (at) vermes.com

 

VERMES Microdispensing America Inc.
Branch office:
2226 Ringwood Ave
San Jose, CA 95131
USA
Phone: +1 408 520-2555
america (at) vermes.com

㈜버메스마이크로디스펜싱
경기도 부천시 평천로 655
403동 401호
(부천테크노파크) 대한민국
Phone: +82 (0)32-246-1500
korea (at) vermes.com

 

VERMES Microdispensing India Pvt. Ltd.
No. 1914, 40th Cross
Royal County Jambusavari Dinne Main Road
8th Phase J.P. Nagar
Bengaluru - 560078, India
Phone: +91 (0) 96630 49944
india (at) vermes.com