Skip to main content

Các vị trí

VERMES Microdispensing có hệ thống máy phun keo trên toàn cầu và cung cấp các cơ sở sản xuất công nghệ cao trong hầu hết các ngành công nghiệp.

TRỤ SỞ CHÍNHCÔNG TY CON TOÀN CẦU

VERMES Microdispensing GmbH
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
GERMANY

+49 (0) 8024 644-0
info (at) vermes.com

VERMES Microdispensing (Xiamen City) Co. Ltd
Xinfeng 3rd Road Huoju Hi Tech Zone
Xiamen City
CHINA

+86 (0) 592 725 7233
china (at) vermes.com

VERMES Microdispensing America Inc.
US HEADQUATERS
8510 Warner Road, Suite 100, Plain City
OH 43064, USA

+1 408 520 2555
america (at) vermes.com


US BRANCH OFFICE
2226 Ringwood Ave., San Jose
CA 95131, USA

+1 408 520 2555
america (at) vermes.com

VERMES Microdispensing (Malaysia) Sdn Bhd
11, Jalan Sungai Dua Utama 1
13800 Butterworth, Penang
MALAYSIA

+60 4 358 0996
malaysia (at) vermes.com

VERMES Microdispensing Ltd. Korea
403 Dong, 401 Ho, 655, Pyeongcheong-ro, Bucheon-si
Gyeonggi-do
SOUTH KOREA

+82 (0) 32 246 1500
korea (at) vermes.com

VERMES Microdispensing Vietnam Co., Ltd
15 Hai Bà Trưng
Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh
VIET NAM

+84 (0) 973 027 601
vietnam (at) vermes.com

VERMES Microdispensing India Pvt. Ltd.
No. 1914, 40th Cross,
Royal County Jambusavari Dinne Main Road
8th Phase J.P. Nagar, Bengaluru - 560078
INDIA

+91 (0) 966 304 9944
india (at) vermes.com

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

VERMES Microdispensing GmbH
Headquarters
Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Germany
Phone: +49 (0)8024 644-0
info (at) vermes.com

 

VERMES Microdispensing Vietnam Co., Ltd
15 Hai Bà Trưng
Phường Suối Hoa
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Viet Nam
Phone: +84 (0) 973 027 601
vietnam (at) vermes.com

VERMES Microdispensing Co., Ltd.
Office 601-C1, Rihua Int. Building, No.16
Xinfeng 3rd Road, Huoju Hi-Tech Zone
Huli district, Xiamen City
PR China
Phone: +86 (0)592-7257233
china (at) vermes.com

 

VERMES Microdispensing Sdn Bhd
No.11, Jalan Sungai Dua Utama 1
Taman Sungai Dua Utama
13800 Butterworth, Penang
Malaysia
Phone: +60 4 358 0996
malaysia (at) vermes.com

VERMES Microdispensing America Inc.
US Headquarters:
8510 Warner Road,
Suite 100, Plain City,
OH 43064, USA
Phone: +1 408 520-2555
america (at) vermes.com

 

VERMES Microdispensing America Inc.
Branch office:
2226 Ringwood Ave
San Jose, CA 95131
USA
Phone: +1 408 520-2555
america (at) vermes.com

VERMES Microdispensing Ltd.
#401, Bucheon TechnoPark 403
655, Pyeongcheon-Ro, Bucheon-Si
Gyeonggi-Do
Korea
Phone: +82 (0)32-246-1500
korea (at) vermes.com

 

VERMES Microdispensing India Pvt. Ltd.
No. 1914, 40th Cross
Royal County Jambusavari Dinne Main Road
8th Phase J.P. Nagar
Bengaluru - 560078, India
Phone: +91 (0) 96630 49944
india (at) vermes.com